Customer Login

ההסתדרות הרפואית בישראל

שלום רב,

לצורך ביצוע רכישה, יש תחילה להירשם לאתר בציון מספר ת.ז. (תשע ספרות)

הרכישה באתר זה מיועדת לחברי/ות הר"י בלבד.

להצטרפות להר"י ובירורים בנושא חברות: 03-6100444 או כנסו באתר האינטרנט www.ima.org.il