Customer Login

ההסתדרות הרפואית בישראל

שלום רב,

לידיעתך, רכישת הספרים הועברה להתבצע באתר הספק.

לצורך ביצוע רכישה, יש תחילה להירשם לאתר בציון מספר ת.ז. (תשע ספרות)

הרכישה באתר זה מיועדת לחברי/ות הר"י בלבד.

להצטרפות להר"י ובירורים בנושא חברות: 03-6100444 או כנסו באתר האינטרנט www.ima.org.il